ראשי

מהלגונות הכחולות של איסלנד עד הכפור של לפלנד, מהפיורדים של נוורגיה עד הטרולים של פינלנד, מממלכת דנמרק עד ליערות של שוודיה: קרחונים, מפלים, הרי געש, ויקינגים ואלים נורדיים. אצלנו תקבלו את כל זה!

קורסים המתנהלים כעת:
  • פינית מתקדמים
  • שוודית מתקדמים
  • איסלנדית
  • נורווגית
  • דנית
  • קורסים הנפתחים בקרוב:

    מחזורים חדשים של כל קורסי השפות ייפתחו החל מאוגוסט 2014

    Comments are closed.